I2P Address: [http://git.idk.i2p]

Verified Commit dec68432 authored by idk's avatar idk
Browse files

Check in translations. Fix dockerfile. Bump I2P_VERSION. Bump versionCode.

parent f93fc155
FROM menny/android_ndk
ENV VERSION=0.9.50
ENV JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/
RUN echo 'deb https://deb.i2p2.de/ sid main' >> /etc/apt/sources.list
RUN echo 'deb-src https://deb.i2p2.de/ sid main' >> /etc/apt/sources.list
RUN echo 'deb http://deb.i2p2.de/ sid main' >> /etc/apt/sources.list
RUN echo 'deb-src http://deb.i2p2.de/ sid main' >> /etc/apt/sources.list
RUN echo 'deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty universe' >> /etc/apt/sources.list
RUN wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-debian-repo.key.asc https://geti2p.net/_static/i2p-debian-repo.key.asc
COPY etc/debian-jessie-repo.key.asc /etc/apt/trusted.gpg.d
......@@ -11,7 +11,7 @@ RUN apt-get update
RUN apt-get build-dep -y i2p i2p-router
RUN apt-get install -y ant openjdk-8* libxml2-utils junit4 libhamcrest-java libmockito-java libmaven-ant-tasks-java dpkg-sig maven
RUN cd /opt/packages && dpkg-sig -l openjdk-7-jre-headless.deb && dpkg -x openjdk-7-jre-headless.deb /opt/packages/openjdk-7-jre
RUN git clone https://i2pgit.org/i2p-hackers/i2p.i2p --depth=1 -b i2p-$VERSION /opt/workspace/i2p.i2p
RUN git clone https://github.com/i2p/i2p.i2p --depth=1 -b i2p-$VERSION /opt/workspace/i2p.i2p
RUN update-java-alternatives --jre-headless --set java-1.8.0-openjdk-amd64
RUN update-java-alternatives --set java-1.8.0-openjdk-amd64
RUN update-alternatives --set javac /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/javac
......@@ -36,4 +36,4 @@ CMD cd /opt/workspace/i2p.i2p && \
cp -v *.jar pkg-mavencentral/; \
cd /opt/workspace/i2p.android.base && \
./gradlew --continue dependencies || true ; \
./gradlew --continue assembleRelease
./gradlew --continue assembleRelease; tail -f README.md
......@@ -7,7 +7,7 @@ repositories {
android {
compileSdkVersion 28
defaultConfig {
versionCode 4745263
versionCode 4745264
versionName "$I2P_VERSION"
minSdkVersion 14
targetSdkVersion Integer.parseInt(project.ANDROID_BUILD_TARGET_SDK_VERSION as String)
......
......@@ -21,6 +21,9 @@
<string name="button_router_off">Dlouze stiskněte pro spuštění I2P</string>
<string name="button_router_on">I2P běží (dlouze stiskněte pro zastavení)</string>
<string name="hidden">Skryté</string>
<string name="testing">Testování</string>
<string name="firewalled">Firewalled</string>
<string name="symmetric_nat">Symetrický NAT</string>
<!--Parameter is a time, e.g. 32s or 2m-->
<!--Character to indicate a client tunnel. Usually first letter of the word "client".-->
<string name="char_client_tunnel">C</string>
......@@ -53,11 +56,15 @@
<string name="configure_graphs">Konfigurovat grafy</string>
<string name="country">Země</string>
<string name="version">Verze</string>
<string name="count">Počet</string>
<string name="netdb_routers_empty">Žádné routery ve vaší NetDB</string>
<string name="netdb_leases_empty">Žádné LeaseSets ve vaší NetDB</string>
<string name="menu_settings">Nastavení</string>
<string name="settings_enable">Zapnout</string>
<string name="settings_label_bandwidth">Šířka pásma</string>
<string name="settings_label_network">Síť</string>
<string name="settings_label_hiddenMode">Participace</string>
<string name="settings_dialog_sharePercent">Procento šířky pásma ke sdílení</string>
<string name="settings_label_appearance">Podoba</string>
<string name="settings_label_language">Jazyk</string>
<string name="settings_default">Výchozí</string>
......@@ -101,6 +108,7 @@
<string name="description">Popis</string>
<string name="outproxies">Výstupní proxy (Outproxies)</string>
<string name="use_ssl">Použít SSL</string>
<string name="profile">Profil</string>
<string name="access_control">Řízení přístupu</string>
<string name="disabled">Vypnuto</string>
<string name="whitelist">Seznam povolených (whitelist)</string>
......
......@@ -55,6 +55,7 @@
<string name="upload">Feltöltés</string>
<string name="configure_browser_title">Böngésző beállítása?</string>
<string name="configure_browser_for_i2p">Szeretné beállítani a böngészőt az I2P oldalak megjelenítéséhez? (Ezt később is megteheti a “Segítség” menüből.)</string>
<string name="configure_no_doze_title">Hírek frissítve</string>
<string name="first_start_title">Gratulálunk az I2P telepítéséhez!</string>
<string name="first_start_welcome"><b>Üdvözli az I2P!</b> Kérem <b>legyen türelemmel</b> amíg az I2P elindul és peer-eket talál.</string>
<string name="first_start_read">Amíg várakozik, kérjük olvassa el a kiadási megjegyzéseket és az üdvözlőlapot.</string>
......@@ -73,15 +74,28 @@
<string name="action_refresh">Frissítés</string>
<string name="hint_search_addressbook">Keresés a címjegyzékben</string>
<string name="action_reload_subscriptions">Feliratkozások újratöltése</string>
<string name="news_updated">Hírek Frissítve</string>
<string name="router_not_running">A router nem fut.</string>
<string name="router_shutting_down">A router bezárása folyamatban.</string>
<string name="stats_not_ready">A statisztikakezelő még nincs kész. Próbáld újra később.</string>
<string name="select_an_address">Válassz egy címet.</string>
<string name="configure_graphs">Grafikonok beállítása</string>
<string name="statistics">Statisztikák</string>
<string name="routers">Routerek</string>
<string name="leasesets">LeaseSet-ek</string>
<string name="leasesets">Úticél Kapcsolódási Információ (LeaseSet)</string>
<string name="countries">Ország</string>
<string name="country">Ország</string>
<string name="transport">Szállítás</string>
<string name="versions">Verziók</string>
<string name="version">Verzió</string>
<string name="count">Mennyiség</string>
<string name="tname_0">Rejtett vagy indul</string>
<string name="netdb_routers_empty">Nincsenek router-ek a NetDB-dben.</string>
<string name="notification_status_starting">az I2P indul</string>
<string name="notification_status_restarting">Az I2P újraindul</string>
<string name="notification_status_waiting">Az I2P hálózati kapcsolatra vár</string>
<string name="notification_status_starting_after_waiting">Hálózat csatlakoztatva, az I2P indul</string>
<string name="notification_status_running">Az I2P fut</string>
<string name="notification_status_client_ready">Kliens alagutak készen állnak</string>
<string name="notification_status_client_down">Kliens alagutak leálltak</string>
<string name="notification_status_graceful">I2P megállítása %s másodperc múlva</string>
......@@ -95,18 +109,30 @@
<string name="notification_status_client">Kliens alagutak: %1$d/%2$d</string>
<string name="menu_settings">Beállítások</string>
<string name="settings_enable">Engedélyezés</string>
<string name="settings_label_bandwidth_net">Sávszélesség és hálózat</string>
<string name="settings_label_startOnBoot">Az I2P indítása Rendszerindításkor</string>
<string name="settings_desc_startOnBoot">Automatikus csatlakozás az I2P-hez, mikor az Android eszközöd elindul</string>
<string name="settings_label_bandwidth">Sávszélesség</string>
<string name="settings_label_bw_inbound">Bejövő sebesség</string>
<string name="settings_desc_bw_inbound">Maximális bejövő sebesség</string>
<string name="settings_label_bw_outbound">Kimenő sebesség</string>
<string name="settings_desc_bw_outbound">Maximális kimenő sebesség</string>
<string name="settings_label_network">Hálózat</string>
<string name="settings_desc_hiddenMode">Rejtett mód kikapcsolása</string>
<string name="settings_label_maxPartTunnels">Maximális résztvevő alagutak</string>
<string name="settings_desc_maxPartTunnels">Alagutak maximális száma amiben részt vesz (alapértelmezés=20)</string>
<string name="settings_dialog_maxPartTunnels">Alagutak maximális száma amiben részt vesz</string>
<string name="settings_desc_upnp">Tűzfal portok automatikus nyitása</string>
<string name="settings_label_logging">Naplózás</string>
<string name="settings_label_default_log_level">Alapértelmezett naplózási szint</string>
<string name="settings_label_appearance">Megjelenés</string>
<string name="settings_label_language">Nyelv</string>
<string name="settings_default">Alapértelmezett</string>
<string name="settings_label_advanced">Haladó</string>
<string name="settings_label_showStats">Router statisztika</string>
<string name="settings_label_transports">Átvitel</string>
<string name="settings_label_maxConns">Max kapcsolatok</string>
<string name="settings_label_i2cp">I2CP felület</string>
<string name="settings_desc_i2cp">Alagutak létrehozásának engedélyezése harmadik féltől származó alkalmazásoknak (a router újraindítása szükséges hozzá)</string>
<string name="settings_desc_exploratory_pool">Alagút paraméterei</string>
<string name="settings_label_expl_inbound">Bejövő alagutak</string>
......@@ -121,10 +147,17 @@
<string name="menu_about">Névjegy</string>
<string name="about_version">Verzió:</string>
<string name="about_project">A projekt honlapja:</string>
<string name="about_bugs">Hibaelhárítás és Támogatás:</string>
<string name="about_helpwanted">Segítséget Kérünk!</string>
<string name="menu_help">Segítség</string>
<string name="general">Általános</string>
<string name="label_router">Nyilvános cmek</string>
<string name="label_private">Privát címek</string>
<string name="addressbook_is_empty">Címjegyzék üres</string>
<string name="addressbook_search_header">%s találat</string>
<string name="addressbook_add_wizard_k_name">Név</string>
<string name="addressbook_add_wizard_k_destination">Célállomás</string>
<string name="addressbook_add_wizard_desc_name">A név</string>
<string name="i2ptunnel_type_client">Normál kliens</string>
<string name="i2ptunnel_type_httpclient">HTTP kliens</string>
<string name="i2ptunnel_type_ircclient">IRC kliens</string>
......@@ -150,6 +183,7 @@
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_message">Törli az alagutat?</string>
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_button">Alagút törlése</string>
<string name="i2ptunnel_no_tunnel_details">Alagút részleteit nem lehet betölteni</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_client_server">Kliens vagy Szerver</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_client">Kliens alagút</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_server">Kiszolgáló alagút</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_type">Alagút típusa</string>
......@@ -157,6 +191,8 @@
<string name="i2ptunnel_wizard_k_desc">Leírás</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_dest">Célállomás</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_outproxies">Kimenő proxyk</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_target_port">Célport</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_reachable_on">Elérhető itt:</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_auto_start">Automatikus indítás</string>
<string name="next">Következő</string>
<string name="prev">Előző</string>
......@@ -174,30 +210,50 @@
<string name="i2ptunnel_wizard_submit_confirm_message">Létrehozza az alagutat?</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_submit_confirm_button">Alagút létrehozása</string>
<string name="i2ptunnel_view_target">Cél</string>
<string name="i2ptunnel_view_autostart">Automatikus indítás</string>
<string name="address_copied_to_clipboard">Cím másolva a vágólapra</string>
<string name="edit_tunnel">Alagút szerkesztése</string>
<string name="name">Név</string>
<string name="description">Leírás</string>
<string name="auto_start">Automatikus indítás</string>
<string name="tunnel_summ_auto_start">A router indulásakor az alagút is induljon el.</string>
<string name="tunnel_cat_ports">Helyi portok</string>
<string name="shared_client">Megosztott kliens</string>
<string name="tunnel_summ_shared_client">Használja ugyanazt a Célállomást és alagutakat mint a többi megosztott kliens</string>
<string name="persistent_key_conflict_msg">Nem engedélyezheti az állandó kulcsokat amíg az alagút arra van konfigurálva hogy készítsen új kulcsokat újranyitáskor. Le akarja tiltani az új kulcsok készítését újranyitáskor?</string>
<string name="tunnel_summ_persistent_key">Tartsa meg ennek az alagútnak a Célállomását amikor újraindul</string>
<string name="reachable_on">Elérhető itt:</string>
<string name="listen_port">Figyelő port</string>
<string name="client_ssl">Kliens SSL</string>
<string name="tunnel_summ_client_ssl">Klienseknek a kapcsolódáshoz SSL használata kötelező</string>
<string name="outproxies">Kimenő proxyk</string>
<string name="ssl_outproxies">SSL kimenő proxyk</string>
<string name="irc">IRC</string>
<string name="enable_dcc">DCC Engedélyezése</string>
<string name="tunnel_summ_enable_dcc">IRC klienseknek DCC használatának engedélyezése</string>
<string name="target_port">Célport</string>
<string name="use_ssl">SSL használata</string>
<string name="tunnel_summ_use_ssl">SSL használata célhoz való kapcsolódáshoz</string>
<string name="tunnel_parameters">Alagút paraméterei</string>
<string name="profile">Profil</string>
<string name="delay_connect">Csatlakozás késleltetése</string>
<string name="restricted_access">Korlátozott elérés</string>
<string name="disabled">Tiltva</string>
<string name="whitelist">Engedélyezett-Lista</string>
<string name="blacklist">Tiltott-Lista</string>
<string name="access_list">Elérési lista</string>
<string name="reject_inproxies">Bejövő proxyk elutasítása</string>
<string name="tunnel_summ_delay_open">Az alagút nyitás késleltetése szükségessé válásig</string>
<string name="tunnel_summ_reduce_quantity">Alagutak mennyiségének csökkentése üres állapotban</string>
<string name="reduced_tunnel_quantity">Csökkentett alagút mennyiség</string>
<string name="close_tunnels">Alagutak bezárása üresjárat esetén</string>
<string name="new_keys_on_reopen_conflict_msg">Nem engedélyezheti az új kulcsok készítését újranyitáskor amíg az alagút állandó kulcsok használatára van konfigurálva. Le akarja tiltani az állandó kulcsokat?</string>
<string name="http_client">HTTP kliens</string>
<string name="tunnel_summ_allow_ssl">SSL engedélyezése I2P címekhez</string>
<string name="username">Felhasználónév</string>
<string name="password">Jelszó</string>
<string name="other">Egyéb</string>
<string name="signature_type">Aláírás Típusa</string>
<string name="custom_options">Egyéni beállítások</string>
<string name="all">Összes</string>
<string name="no_messages">Nincs üzenet</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -111,7 +111,7 @@
<string name="notification_status_stopping_after_net">Sieć rozłączona, zatrzymywanie I2P</string>
<string name="notification_status_shutdown_cancelled">Anulowano zamknięcie</string>
<string name="notification_status_shutting_down">Trwa wyłączanie I2P</string>
<string name="notification_status_bw">Przepustowość: %1$sBps pobieranie / %2$sBps wysyłanie</string>
<string name="notification_status_bw">Przepustowość: %1$s B/s pobieranie / %2$s B/s wysyłanie</string>
<string name="notification_status_peers">Peery: %1$d aktywnych, %2$d znanych</string>
<string name="notification_status_expl">Tunelów rozpoznawczych: %1$d/%2$d</string>
<string name="notification_status_client">Tunele klienta: %1$d/%2$d</string>
......
......@@ -6,10 +6,10 @@
<string name="welcome_new_install">Bem vindo ao I2P! Este aplicativo está em estágio ALPHA e não provê anonimidade forte. Por favor leia as notas e informações de licença.</string>
<string name="welcome_new_version">Nova versão instalada. Por favor, leia as notas de lançamento. Versão:</string>
<string name="label_tunnels">Túneis</string>
<string name="label_status">Estado</string>
<string name="label_status">Status</string>
<string name="label_console">Painel</string>
<string name="label_addresses">Endereços</string>
<string name="label_addressbook">Livro de endereços</string>
<string name="label_addressbook">Catálogo de endereços</string>
<string name="label_i2ptunnel_client">Túneis clientes</string>
<string name="label_i2ptunnel_server">Túneis servidor</string>
<string name="label_logs">Registros</string>
......@@ -32,9 +32,11 @@
<string name="symmetric_nat">NAT simétrico</string>
<string name="net_status_error_i2cp">Erro no gerenciador de clientes I2CP - verificar logs</string>
<!--Parameter is a time, e.g. 32s or 2m-->
<string name="net_status_error_skew">Desincronização do relógio de %s</string>
<string name="net_status_error_unresolved_tcp">Endereço TCP não resolvido</string>
<string name="net_status_error_private_tcp">Endereço TCP privado</string>
<string name="net_status_warn_firewalled_inbound_tcp">Sob firewall com entrada via TCP ativada</string>
<string name="net_status_warn_firewalled_floodfill">Sob firewall e enchimento por inundação</string>
<string name="net_status_info_disconnected">Desconectado - verifique a conexão de rede</string>
<string name="net_status_error_udp_port">Porta UDP em uso - altere as configurações e reinicie</string>
<string name="net_status_error_no_active_peers">Sem pares ativos - verifique a conexão de rede e o firewall</string>
......@@ -53,8 +55,10 @@
<string name="upload">Carregar</string>
<string name="configure_browser_title">Configurar o navegador?</string>
<string name="configure_browser_for_i2p">Gostaria de configurar um navegador para visualizar sites da I2P? (Você pode também fazer isso depois a partir do menu ajuda.)</string>
<string name="first_start_title">Parabéns em instalar o I2P!</string>
<string name="first_start_welcome">&lt;b&gt;Seja bem-vindo!&lt;/b&gt; Por favor&lt;b&gt;, tenha paciência enquanto o roteador I2P inicia e procura por pares.</string>
<string name="configure_no_doze_title">Gerenciar otimizações de bateria?</string>
<string name="configure_no_doze">I2P funciona melhor se continuar funcionando. Para evitar que o Android feche o I2P ao tentar economizar/salvar energia, você pode adicioná-lo à lista de exceções da bateria. Isto melhorá substancialmente a confiabilidade do aplicativo.\n\nMantenha I2P funcionando em segundo plano? (recomendado)</string>
<string name="first_start_title">Parabéns por ter I2P instalado!</string>
<string name="first_start_welcome"><b>Boas-Vindas ao I2P!</b> Por favor <b>tenha paciência</b> enquanto I2P inicia e procura por pares.</string>
<string name="first_start_read">Enquanto você está esperando, por favor leia as notas de lançamento e a página de boas vindas.</string>
<string name="first_start_faq">Uma vez que você tenha túneis clientes, por favor <b>verifique</b> nosso FAQ:</string>
<string name="first_start_faq_nonanon">Ou use esse link não-anonimo se você não deseja esperar por túneis:</string>
......@@ -70,7 +74,7 @@
<string name="action_i2ptunnel_restart_all">Reiniciar todos os túneis</string>
<string name="action_reload">Recarregar</string>
<string name="action_refresh">Atualizar</string>
<string name="hint_search_addressbook">Procurar por livro de endereços</string>
<string name="hint_search_addressbook">Pesquisar no catálogo de endereços</string>
<string name="action_reload_subscriptions">Recarregar inscriçoes</string>
<string name="news_last_updated">Última atualização das noticias a %s atrás</string>
<string name="news_last_checked">Última verificação das noticias a %s atrás</string>
......@@ -97,7 +101,7 @@
<string name="notification_status_restarting">O roteador I2P está reiniciando</string>
<string name="notification_status_waiting">O roteador I2P está esperando por uma conexão de rede</string>
<string name="notification_status_starting_after_waiting">Conectado a rede, inicializando o roteador I2P</string>
<string name="notification_status_running">Software I2P em execução</string>
<string name="notification_status_running">I2P está em execução</string>
<string name="notification_status_client_ready">Os túneis de cliente estão prontos</string>
<string name="notification_status_client_down">Os túneis de cliente estão fora de serviço</string>
<string name="notification_status_graceful">Interrompendo o roteador I2P em %s</string>
......@@ -140,12 +144,15 @@
<string name="settings_label_transports">Transportes</string>
<string name="settings_label_maxConns">Número máximo de conexões</string>
<string name="settings_label_i2cp">Interface do I2CP</string>
<string name="settings_desc_exploratory_pool">Parêmetros de tunel</string>
<string name="settings_desc_i2cp">Permitir que aplicações de terceiros criem túneis (requer reinicialização do roteador)</string>
<string name="settings_label_exploratory_pool">Reservatório exploratório</string>
<string name="settings_desc_exploratory_pool">Parâmetros do túnel</string>
<string name="settings_label_expl_inbound">Túneis entrantes</string>
<string name="settings_label_expl_outbound">Tuneis de saída</string>
<string name="settings_label_expl_outbound">Túneis de saída</string>
<string name="settings_label_expl_length">Comprimento</string>
<string name="settings_summ_expl_length">%s saltos</string>
<string name="settings_desc_expl_length">Quantos saltos usar</string>
<string name="settings_label_expl_lengthVariance">Variação do salto</string>
<string name="settings_summ_expl_lengthVariance">%s</string>
<string name="settings_desc_expl_lengthVariance">Quantos saltos aleatórios a adicionar</string>
<string name="settings_label_expl_quantity">Quantidade</string>
......@@ -155,11 +162,11 @@
<string name="settings_summ_expl_backupQuantity">%s túneis</string>
<string name="settings_desc_expl_backupQuantity">Quantos backups de túneis</string>
<string name="settings_need_transport_enabled">Você deve ter pelo menos um transporte ativado</string>
<string name="settings_router_restart_required">Por favor, reinicialize o software I2P para aplicar as alterações</string>
<string name="settings_router_restart_required">Por favor reinicie I2P para aplicar as mudanças</string>
<string name="menu_about">Sobre</string>
<string name="about_version">Versão:</string>
<string name="about_project">Lar do projeto:</string>
<string name="about_bugs">Bugs e suporte:</string>
<string name="about_bugs">Falhas e Suporte:</string>
<string name="about_helpwanted">Procura-se ajuda!</string>
<string name="about_volunteer">Quer ajudar a tornar o aplicativo melhor? Seja voluntário no fórum Android:</string>
<string name="about_donate">Quer doar dinheiro ou bitcoins para comprar mais dispositivos Android para desenvolvimento e testes? Vá para:</string>
......@@ -203,7 +210,7 @@
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_message">Apagar túnel?</string>
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_button">Apagar túnel</string>
<string name="i2ptunnel_no_tunnel_details">Não foi possível carregar os detalhes do túnel</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_client_server">Cliente ou servidor</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_client_server">Cliente ou Servidor</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_client">Túnel cliente</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_server">Túnel servidor</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_type">Tipo de túnel</string>
......@@ -223,6 +230,8 @@
<string name="enabled">Ativado</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_name">O nome do túnel, para identificação na lista de túneis.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_desc">Uma descrição do túnel. Isso é opcional e puramente informativo.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_dest">Digite o destino I2P do serviço ao qual este túnel cliente deve se conectar. Esta pode ser a chave base 64 do destino, ou um host I2P de seu catálogo de endereços.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_outproxies">Se você souber de algum proxies de saída para este tipo de túnel (seja HTTP ou SOCKS), digite-os. Separe os múltiplos proxies com vírgulas.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_target_host">Esse é o IP no qual o serviço está rodando, isto está geralmente na mesma maquina então 127.0.0.1 é autopreenchido.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_target_port">Essa é a porta pela qual o serviço está aceitando conexões.</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_desc_reachable_on">Isso limita quais computadores ou smartphones podem acessar esse túnel</string>
......@@ -233,6 +242,7 @@
<string name="i2ptunnel_view_target">Alvo</string>
<string name="i2ptunnel_view_access_point">Ponto de acesso</string>
<string name="i2ptunnel_view_autostart">Auto-inicialização</string>
<string name="address_copied_to_clipboard">Endereço copiado para a área de transferência</string>
<string name="edit_tunnel">Editar túnel</string>
<string name="name">Nome</string>
<string name="description">Descrição</string>
......@@ -273,7 +283,7 @@
<string name="blacklist">Lista de proibições</string>
<string name="access_list">Lista de acessos</string>
<string name="reject_inproxies">Rejeitar proxies de entrada</string>
<string name="tunnel_summ_reject_inproxies">Permitir que apenas usuários da I2P se conectem</string>
<string name="tunnel_summ_reject_inproxies">Permitir que apenas usuários I2P se conectem</string>
<string name="unique_local">Local único</string>
<string name="tunnel_summ_unique_local">Usar IPs de host locais únicos para cada cliente</string>
<string name="multihome">Multihome</string>
......@@ -294,6 +304,10 @@
<string name="set_zero_for_unlimited">Especifique 0 para ilimitado</string>
<string name="post_limits">Limites de POST</string>
<string name="limit_period">Período limite</string>
<string name="client_posts_per_period">POSTs de clientes por período</string>
<string name="client_ban_length">Duração do banir/exclusão do cliente</string>
<string name="total_posts_per_period">Total de POSTs por período</string>
<string name="total_ban_length">Duração total do banir/exclusão</string>
<string name="power_saving">Economia de energia</string>
<string name="delay_open">Atrasar a abertura</string>
<string name="tunnel_summ_delay_open">Atrasar a abertura do túnel até ser utilizado</string>
......@@ -316,7 +330,7 @@
<string name="tunnel_summ_proxy_auth">É necessário um login para usar esse proxy</string>
<string name="username">Nome de usuário</string>
<string name="password">Senha</string>
<string name="outproxy_auth">Autorização de proxy de saída</string>
<string name="outproxy_auth">Autorização do proxy de saída</string>
<string name="tunnel_summ_outproxy_auth">Autenticação necessária para o proxy de saída</string>
<string name="other">Outros</string>
<string name="signature_type">Tipo de assinatura</string>
......@@ -324,14 +338,21 @@
<string name="all">Todos</string>
<string name="no_messages">Sem mensagens</string>
<string name="no_error_messages">Nenhuma mensagem de erro</string>
<plurals name="log_error_messages">
<item quantity="one">Uma mensagem de erro</item>
<item quantity="other">%d mensagens de erro, a primeira a mais recente</item>
</plurals>
<plurals name="log_messages">
<item quantity="one">Uma mensagem</item>
<item quantity="other">%d mensagens, mais novas primeiro</item>
</plurals>
<string name="log_entry">Entrada no log</string>
<string name="copy_logs">Copiar logs</string>
<string name="error_logs_copied_to_clipboard">Logs de erro copiados para a área de transferência</string>
<string name="logs_copied_to_clipboard">Logs copiados para a área de transferência</string>
<string name="i2p_android_error_logs">Registros de erros do I2P Android</string>
<string name="i2p_android_logs">Registros do I2P Android</string>
<string name="error_logs_copied_to_clipboard">Registros dos erros copiados para a área de transferência</string>
<string name="logs_copied_to_clipboard">Registros copiados para a área de transferência</string>
<string name="label_browser_configuration">Configuração do navegador</string>
<string name="no_market_app">Nenhum aplicativo de mercado encontrado, por favor, instale manualmente</string>
<string name="unset">Desligado</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="app_name">I2P</string>
<string name="desc_i2p_logo">Logoja e I2P\'së</string>
<string name="welcome_new_install">Mirë se vini në I2P! Ky aplikacion është i tipit ALPHA sopftware dhe nuk mund të ju shërbej me anonimitet të plotë. Ju lutem lexoni notat dhe informacionin e lisencës. </string>
<string name="welcome_new_version">Tip/version i ri është instaluar. Ju lutem lexoni notat e lëshimit .Versioni:</string>
<string name="label_tunnels">Tunelet</string>
<string name="label_status">Statusi</string>
<string name="label_tunnels">Tunele</string>
<string name="label_status">Gjendje</string>
<string name="label_console">Konsolë</string>
<string name="label_addresses">Adresa</string>
<string name="label_addressbook">Libri i adresave. </string>
<string name="label_i2ptunnel_client">Tunelet e klientëve</string>
<string name="label_i2ptunnel_server">Tunelet e Serverave. </string>
<string name="label_logs">Logot</string>
<string name="label_error_logs">Logot e gabimeve</string>
<string name="label_news">Lajmet. </string>
<string name="label_peers_status">Të barabartit/shokët. </string>
<string name="label_release_notes">Shënime lëshimi</string>
<string name="label_licenses">Lisencat</string>
<string name="label_browse">Shfletimi</string>
<string name="label_graphs">Grafikët</string>
<string name="button_router_off">Mbaje tastin për ta filluar I2P\'në</string>
<string name="button_router_on">I2P është në funkcion (mbaje tastin gjatë për ta ndalur) </string>
<string name="label_addressbook">Libër adresash</string>
<string name="label_logs">Shënime</string>
<string name="label_news">Lajme</string>
<string name="label_peers_status">Ortakë</string>
<string name="label_release_notes">Shënime Hedhjeje Në Qarkullim</string>
<string name="label_licenses">Licenca</string>
<string name="label_browse">Shfletoni</string>
<string name="label_graphs">Grafikë</string>
<string name="hidden">Fshehur</string>
<string name="testing">Po provohet</string>
<!--Parameter is a time, e.g. 32s or 2m-->
......@@ -30,169 +21,74 @@
<string name="char_server_tunnel">S</string>
<string name="download">Shkarkim</string>
<string name="upload">Ngarkoni</string>
<string name="first_start_title">Urime që arritët ta instaloni I2P\'në!</string>
<string name="first_start_title">Urime që arritët ta instaloni I2P-në!</string>
<string name="first_start_welcome">&lt;b&gt;Mirë se vini në I2P!&lt;b&gt; Ju lutem &lt;b&gt;duroni&lt;b&gt; deri sa I2P të boot dhe tåe gjejë peers, </string>
<string name="first_start_read">Deri sa jeni duke pritur, ju lutem lexoni notat që janë lëshuar dhe vizitoni faqen e mirëseardhjes. </string>
<string name="first_start_faq">Kur ti keni tunelët për klientë, ju lutem &lt;b&gt;vështroni&lt;b&gt; FAQ\'un tonë: </string>
<string name="first_start_faq_nonanon">Ose mund ta përdorni këtë link që nuk mund të ku sigurojë anonimitetin, nëse nuk keni durim të pritni për tunelët: </string>
<string name="first_start_irc">Drejtoni IRC klientin tuaj te &lt;b&gt; localhost:66688&lt;b&gt; dhe na përshëndetni në: </string>
<string name="action_search">Kërko</string>
<string name="action_add">Shto</string>
<string name="action_edit">Përmirso</string>
<string name="action_delete">Fshij</string>
<string name="action_i2ptunnel_start">Starto tunelin</string>
<string name="action_i2ptunnel_stop">Ndalo tunelin</string>
<string name="action_i2ptunnel_start_all">Starto të gjithë tunelët</string>
<string name="action_i2ptunnel_stop_all">Ndalo të gjithë tunelët </string>
<string name="action_i2ptunnel_restart_all">Restarto të gjithë tunelët</string>
<string name="action_reload">Ringarko</string>
<string name="action_refresh">Ripajis</string>
<string name="hint_search_addressbook">Kërko në librin e adresave</string>
<string name="action_reload_subscriptions">Rifresko abonimet</string>
<string name="router_not_running">Routeri nuk është duke punuar.</string>
<string name="stats_not_ready">menaxheri i statistikave nuk është gati ende. Provoni përsëri më vone. </string>
<string name="no_graphs_configured">Asnjë graf nuk është konfigururar. Mund të zgjedhni statistikat për graf në menynë e cilësimeve. Ndryshimet do të kenë efekt pas 60 sekondave.</string>
<string name="configure_graphs">Konfiguro grafët</string>
<string name="action_add">Shtoje</string>
<string name="action_edit">Përpunojeni</string>
<string name="action_delete">Fshije</string>
<string name="action_reload">Ringarkoje</string>
<string name="action_refresh">Rifreskoje</string>
<string name="country">Vendi</string>
<string name="version">Version</string>
<string name="netdb_routers_empty">Nuk ka routerë në NetDB\'në tuaj. </string>
<string name="netdb_leases_empty">Nuk ka LeaseSets në NetDB\'në tuaj.</string>
<string name="notification_status_peers">Peers: %1$d aktivë, %2$d të njohur</string>
<string name="notification_status_expl">Tunelët zbulues: %1$d/%2$d</string>
<string name="notification_status_client">Tunelët për klientë: %1$d/%2$d</string>
<string name="menu_settings">Cilësimet</string>
<string name="settings_enable">Mundëso</string>
<string name="settings_desc_subscriptions">URL`të për abonim</string>
<string name="settings_label_bandwidth_net">Bandwidth dhe rrjeti. </string>
<string name="settings_label_bandwidth">Bandwidth</string>
<string name="settings_label_bw_inbound">Shpejtësia hyrëse</string>
<string name="settings_desc_bw_inbound">Shpejtësia hyrëse maksimale</string>
<string name="settings_label_bw_outbound">Shpejtësia dalëse</string>
<string name="settings_desc_bw_outbound">Shpejtësia dalëse maksimale</string>
<string name="settings_label_network">Rrjeti </string>
<string name="count">Numër</string>
<string name="menu_settings">Rregullime</string>
<string name="settings_enable">Aktivizoje</string>
<string name="settings_label_bandwidth">Gjerësi bande</string>
<string name="settings_label_network">Rrjet</string>
<string name="settings_label_hiddenMode">Pjesëmarrje</string>
<string name="settings_desc_hiddenMode">Fike mode\'in e fshehur</string>
<string name="settings_label_maxPartTunnels">Pjesëmarrja maksimale e tuneleve</string>
<string name="settings_desc_maxPartTunnels">Pjesëmarrja maksimale e tunelëve në (default=20)</string>
<string name="settings_dialog_maxPartTunnels">Pjesëmarrja maksimale e tuneleve në</string>
<string name="settings_label_sharePercent">Përqindja e shpërndarjes</string>
<string name="settings_desc_sharePercent">Përqindja e Bandwidth\'it për shpërndarje (default=80)</string>
<string name="settings_dialog_sharePercent">Përqindja e Bandwidth\'it për shpërndarje</string>
<string name="settings_desc_upnp">Hapni portalet e firewall\'ëve automatikisht</string>
<string name="settings_label_logging">Logimet</string>
<string name="settings_label_default_log_level">Niveli i logimit mesatar</string>
<string name="settings_dialog_sharePercent">Përqindje gjerësie bande për t’u ndarë me të tjerë</string>
<string name="settings_label_appearance">Paraqitja</string>
<string name="settings_label_language">Gjuhë</string>
<string name="settings_default">Parazgjedhje</string>
<string name="settings_label_advanced">I/e avancuar</string>
<string name="settings_label_showStats">Statistikat e Router\'ëve</string>
<string name="settings_summ_showStats">Paraqiti cilësitë e avancuara në konsolin kryesor</string>
<string name="settings_label_transports">Transportimet</string>
<string name="settings_label_maxConns">Lidhjet maksimale</string>
<string name="settings_label_i2cp">Ndërfaqja e I2CP\'së</string>
<string name="settings_label_exploratory_pool">Mjet zbulimi</string>
<string name="settings_desc_exploratory_pool">Parametrat e tunelëve</string>
<string name="settings_label_expl_inbound">Tunelët në hyrje</string>
<string name="settings_label_expl_outbound">Tunelët në dalje</string>
<string name="settings_label_expl_length">Gjatësia</string>
<string name="settings_summ_expl_length">%s hope</string>
<string name="settings_desc_expl_length">Sa hope për tu përdorur</string>
<string name="settings_label_expl_lengthVariance">Variacionet e hopeve</string>
<string name="settings_summ_expl_lengthVariance">%s</string>
<string name="settings_desc_expl_lengthVariance">Sa hope të i inkludojmë rëndom</string>
<string name="settings_label_expl_quantity">Kvantitet</string>
<string name="settings_summ_expl_quantity">%s tunelet</string>
<string name="settings_desc_expl_quantity">Sa tunele</string>
<string name="settings_label_expl_backupQuantity">Kvantiteti i rezervave</string>
<string name="settings_summ_expl_backupQuantity">%s tunele</string>
<string name="settings_desc_expl_backupQuantity">Sa rezerva të tuneleve</string>
<string name="menu_about">Për</string>
<string name="about_version">Variant:</string>
<string name="about_project">Projekti Home:</string>
<string name="about_bugs">Bugs dhe Ndihmuesi:</string>
<string name="about_helpwanted">Kërkohet Ndihmë!</string>
<string name="about_volunteer">Doni të ndihmoni aplikacionin të përmirësohet? Ndihmo vullnetarisht në forumin e Android\'it:</string>
<string name="about_donate">Doni të jipni para ose bitcoins për të blerë më shumë pajisje të Android\'it për zhvillim dhe testim? Shko te:</string>
<string name="settings_label_advanced">Të mëtejshme</string>
<string name="settings_label_transports">Bartje</string>
<string name="settings_label_expl_length">Gjatësi</string>
<string name="settings_label_expl_quantity">Sasi</string>
<string name="settings_label_expl_backupQuantity">Sasi kopjeruajtjeje</string>
<string name="menu_about">Mbi</string>
<string name="about_version">Versioni:</string>
<string name="menu_help">Ndihmë</string>
<string name="general">Të përgjithshme</string>
<string name="addressbook_search_header">%s u gjetën</string>
<string name="addressbook_add_wizard_k_name">Emër</string>
<string name="addressbook_add_wizard_k_destination">Destinacioni</string>
<string name="addressbook_add_wizard_desc_name">Emri</string>
<string name="addressbook_add_wizard_desc_destination">Paste B64\'në të Destinacionit këtu. Nëse keni Menaxher Filesh të instaluar, mund të shfletoni për një fil teksti që përmban B64në.</string>
<string name="nsu_iae_illegal_char">Emri i host\'it \"%1$s\" përmban karakterë ilegalë %2$s</string>
<string name="nsu_iae_cannot_start_with">Emri i host\'it nuk mund të fillojë me \"%s\"</string>
<string name="nsu_iae_cannot_end_with">Emri i host\'it nuk mund të përfundojë me \"%s\"</string>
<string name="nsu_iae_cannot_contain">Emri i host\'it nuk mund të përmban \"%s\"</string>
<string name="nsu_iae_requires_conversion">Emri i hostit \"%s\" i duhet konvertim në ASCII por libraria e konvertimeve është e padisponueshme në këtë verzion të Android\'it. </string>
<string name="i2ptunnel_type_client">Klient standard</string>
<string name="i2ptunnel_type_httpclient">Klient i HTTP\'së</string>
<string name="i2ptunnel_type_ircclient">Klient i IRC\'së</string>
<string name="i2ptunnel_type_server">Server i rëndomtë</string>
<string name="i2ptunnel_type_httpserver">Server HTTP</string>
<string name="i2ptunnel_type_sockstunnel">Proksi SOCKS 4/4a/5</string>
<string name="i2ptunnel_type_socksirctunnel">Proksi SOCKS IRC</string>
<string name="i2ptunnel_type_connectclient">Proksi CONNECT/SSL/HTTPS</string>
<string name="i2ptunnel_type_ircserver">IRC server </string>
<string name="i2ptunnel_type_streamrclient">Klienti i Streamr\'it</string>
<string name="i2ptunnel_type_streamrserver">Serveri i Streamr\'it</string>
<string name="i2ptunnel_type_httpbidirserver">HTTP bidir</string>
<string name="i2ptunnel_not_initialized">Tunelët nuk janë inicializuar ende, ju lutem ringarkoni pas dy minutave.</string>
<string name="i2ptunnel_new_tunnel">Tunel i Ri</string>
<string name="i2ptunnel_msg_config_saved">Ndryshimet në konigurim janë ruajtur</string>
<string name="i2ptunnel_msg_config_save_failed">Dështoi të ruaj konfigurimin</string>
<string name="i2ptunnel_msg_tunnel_starting">Duke startuar tunelin</string>
<string name="i2ptunnel_msg_tunnel_stopping">Duke ndalur tunelin</string>
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_message">Fshij tunelin? </string>
<string name="i2ptunnel_delete_confirm_button">Fshij tunelin </string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_client_server">Klient ose Server</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_client">Tuneli i klientëve</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_v_server">Tuneli i serverëve</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_type">Tipi i tunelit</string>
<string name="addressbook_add_wizard_k_destination">Vendmbërritje</string>
<string name="i2ptunnel_type_ircclient">Klient IRC</string>
<string name="i2ptunnel_type_server">Shërbyes standard</string>
<string name="i2ptunnel_type_httpserver">Shërbyes HTTP</string>
<string name="i2ptunnel_type_sockstunnel">Ndërmjetës SOCKS 4/4a/5</string>
<string name="i2ptunnel_type_socksirctunnel">Ndërmjetës SOCKS IRC</string>
<string name="i2ptunnel_type_connectclient">Ndërmjetës CONNECT/SSL/HTTPS</string>
<string name="i2ptunnel_type_ircserver">Shërbyes IRC</string>
<string name="i2ptunnel_type_streamrclient">Klient Streamr</string>
<string name="i2ptunnel_type_streamrserver">Shërbyes Streamr</string>
<string name="i2ptunnel_not_initialized">Tunelet s’janë gatitur ende, ju lutemi, ringarkojeni pas dy minutash.</string>
<string name="i2ptunnel_msg_tunnel_starting">Po niset tunel</string>
<string name="i2ptunnel_msg_tunnel_stopping">Po ndalet tunel</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_type">Lloj tuneli</string>
<string name="i2ptunnel_wizard_k_name">Emër</string>